Speeldernis Schoolplein aanpak

Zoek je een klankbord en expert om het team te versterken dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Onze jarenlange ervaring heeft os geleerd welke stappen nodig zijn voor de succesvolle realisatie van een groen blauw schoolplein. Leren is een continu proces. Wij blijven leren, bij ieder nieuw opgeleverd schoolplein nemen we opgedane verse inzichten mee in onze ontwikkeling. We helpen je graag bij het volledig proces en ook als je ondersteuning nodig hebt bij een van de onderdelen kun je ons altijd benaderen.

Bij het proces om van idee tot realisatie te komen is het essentieel om een gedegen inventarisatie te doen. Niet alleen de visie van de directie is leidend. Op een breed gedragen schoolplein staan het kind centraal en zijn de wensen van de diverse belanghebbenden geïnventariseerd en gewogen.

1. Speeldernis Inspiratiesessies – de visie als basis voor het ontwerp

Doel van deze fase is om de school op weg te helpen bij het verder uitwerken van haar visie. Wij verhelderen de mogelijkheden die een plein kan bieden, staan stil bij de pedagogische visie, de visie op het ontwerp en toekomstig gebruik. Ook het wegnemen van diverse angsten, onzekerheden en zienswijzen die het project beperken is in deze fase van groot belang om een goede basis voor de toekomst neer te zetten.

Wij bieden diverse sessies aan waarbij leerkrachten, kinderen en ouders meegenomen worden in de mogelijkheden die er zijn bij de totstandkoming en het gebruik van een groenblauw schoolplein. Voordat kinderen betrokken worden zal de school een heldere visie en doelstellingen moeten formuleren. Wanneer hier alle lichten op groen staan kunnen kinderen betrokken worden. Kinderen komen op inspirerende plekken en krijgen activiteiten ‘voorgeschoteld’ die kunnen inspireren voor educatieve- en buurtactiviteiten. Dit proces zal halverwege samengaan met de keuze voor de ontwerper die kan schetsen hoe ideeën er visueel uit komen te zien.

2. Speeldernis klankbord sessies – borgen richting de toekomst

Doel van deze fase is om de vastgestelde visie tot realisatie te brengen. Omdat wij weten dat een deksel niet op ieder potje past begeleiden wij een school bij het vinden van ervaren ontwerpers die passen bij de specifieke opgave waar de school voor staat. Vervolgens begeleiden wij de school en de ontwerper in het komen tot een passend ontwerp en de realisatie daarvan. In deze fase is het van groot belang om de visie en doelstellingen te bewaken. Als beren op de weg tijdig benoemd of gesignaleerd zijn kan voorkomen worden dat de uiteindelijk uitvoering niet aansluit bij de gestelde doelen.

Beheer en onderhoud is een van de meest kwetsbare onderdelen van het project.
Wij bieden ondersteuning op het ontwerp proces en nemen in vroeg stadium aandachtspunten richting beheer en onderhoud mee. Een realistisch en gedegen plan voor beheer en onderhoud voorkomt onverwachte (financiële) verassingen in de toekomst.

3. Speeldernis wijkactiviteiten – een breed gedragen programmering

Wanneer het nieuwe plein opgeleverd is, is het belangrijk dat de doelstellingen voor het gebruik behaald worden. Na oplevering wordt het nieuwe schoolplein in gebruik genomen als groene speel en leeromgeving. Daarnaast biedt het schoolplein mogelijkheden voor de wijk. De Speeldernis biedt naast ondersteuning en advies ook regie en uitvoering op activiteiten die gericht zijn op omwonenden. Wij weten de wijk te betrekken bij de programmering en kennen de aandachtspunten bij het openstellen voor de buurt. Om deze programma’s goed van de grond te krijgen en te continueren biedt de Speeldernis regie op het proces aan en een aantal activiteiten die de school op weg helpt met de programmering.

4. Speeldernis financieringsmogelijkheden – fondsen en partners als vliegwiel en borging

Wij ondersteunen scholen bij de ontwikkeling van educatie passend bij het gebruik van de vernieuwde schoolomgeving. De Speeldernis zet zich ook in om fondsen en partners te binden waarmee de borging en continuïteit van (wijk)activiteiten versterkt worden. Het voornaamste doel is dat de werkwijze zo wordt ingebed in de cultuur van de school alsook in het beleid, waardoor de school tijd en geld vrij kan maken om de kansen van het nieuwe schoolplein maximaal te benutten.

Doel van regie op dit proces is om de diverse actoren te betrekken bij de totstandkoming van het plein en bij het vormgeven van de programmering. Bij de programmering wordt ondersteuning geboden bij het opzetten van een beheerteam, activiteitenprogramma’s en inspiratie voor educatie. Indien gewenst kan de Speeldernis een compleet activiteitenprogramma bieden.

Speeldernis educatie – de groene leeromgeving

De Speeldernis biedt trainingen aan voor bijvoorbeeld leerkrachten, welzijnswerkers en buurtbewoners. Ook kunnen wij docenten en trainers opleiden via Natuursprong. Doel van de inzet van een training Natuursprong is dat de school en haar omgeving activiteiten voor de buurt aan kan bieden in een groene omgeving. We werken toe naar het punt waar betrokken zelfstandig activiteiten kunnen ontplooien op de pleinen.

Voor de ontwikkeling van educatie passend bij het gebruik van de vernieuwde schoolomgeving kan een school ook gebruik maken van het pakket Natuur en Milieu Educatie (NME).

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden