Visie & missie

Kinderen verdienen een duurzame toekomst. Wij dragen hieraan bij door ze onvergetelijke speel- en
leerervaringen in en met de natuur te bieden. Dit doen wij onder de noemer: Natuurlijk Leren Spelen.

ONZE VISIE
Binnen steden is er steeds minder ruimte om te spelen, stadsjeugd zit meer binnen, beweegt te weinig, maakt onvoldoende gebruik van de creativiteit die ieder kind eigen is en is onbekend met natuur.
Juist in de stad is het belangrijk om natuur te beleven. Spelen in de natuur is gezond, door te spelen in
de natuur kom je letterlijk en figuurlijk, lekkerder in je vel te zitten. Je gebruikt je spieren, ontdekt waar
je grenzen liggen en leert samenwerken. Je ziet de kracht en kwetsbaarheid van de natuur en leert
met al je zintuigen over de elementen en seizoenen. De natuur is spannend (ervaren wat je durft en
kan), bijzonder, leerzaam en maakt ons bewust dat als we er zuinig mee omgaan het ons heel veel
brengt.

ONZE MISSIE
De Speeldernis biedt leerervaringen voor jong en oud die bijdragen aan het eigen en milieubewustzijn.
De Speeldernis als speelplek en kenniscentrum in de stad biedt een gastvrije, ruige natuurspeeltuin
waar al spelend geleerd wordt over de natuur, je eigen fysieke mogelijkheden, samenwerken en
verbeelden. Onze kennis over natuur en het natuurlijk en veilig leren spelen dragen we over op de
kinderen, volwassenen, onze medewerkers en organisaties. Onze kracht is dat we iedereen
spelenderwijs waardevolle lessen voor een duurzame toekomst meegeven.