Presentaties en rondleidingen

De Speeldernis is de oudste natuurspeeltuin van Nederland en nog steeds een van de leukste. In meer dan vijftien jaar tijd hebben wij heel veel ervaring opgedaan rond de aanleg, het beheer en het gebruik van natuurspeeltuinen. Die kennis delen wij graag met u. Een groot deel van deze kennis is verwerkt in de publicatie Speelnatuur in de Stad dat als gids kan dienen voor iedereen die ook zo’n plek wil creëren. Daarnaast verzorgen wij ook rondleidingen, lezingen en workshops in De Speeldernis voor beleidsmakers, bestuurders en professionals uit het onderwijs of de zorg. Graag wisselen we met u best practices uit en helpen we u op weg met uw plannen en ideeën.

Bij een rondleiding gaan we in op:
– doel en idee van De Speeldernis
– het verhaal van haar ontstaan
– het ontwerp, de elementen, de beplanting
– omgaan met veiligheid op een natuurspeeltuin
– organisatie en activiteiten (educatie en naschools) van de speeltuin
– de ervaringen met de tuin, knelpunten en succesfactoren

De rondleidingen worden verzorgd door Ian Mostert of een collega. Een standaard
rondleiding duurt één à anderhalf uur. De kosten zijn € 85,-.

Het is ook mogelijk uw rondleiding te combineren met een lezing.
Een lezing duurt één à anderhalf uur afhankelijk van de gewenste inhoud en mogelijk een discussie achteraf. Ook voor een lezing rekenen we € 85,-.

Lezingen op locatie
Mocht u liever een lezing op locatie willen, dan kunt u altijd even navragen of dit mogelijk is. Geef dan duidelijk aan wanneer u dit graag gewenst had en wat u graag als inhoud van de lezing ziet.

Meer informatie: Stuur een mail naar info@speeldernis.nl of bel op werkdagen tussen 12.00 – 14.00 uur naar 010-415 85 83.