Vier seizoenen

Thema Natuur – programma Vier Seizoenen Speeldernis

Bij dit programma komen de kinderen in een schooljaar vier keer op bezoek in De Speeldernis. Elke bezoek staat in het teken van één seizoen en bevat lesonderdelen die telkens op een andere wijze terugkeren, zodat de leerlingen de verschillen tussen de seizoenen duidelijk ervaren. Kinderen maken op deze manier kennis met biodiversiteit en leggen relaties tussen de natuur en zichzelf.

Aan de hand van opdrachten ontdekken ze de hoogtepunten van elk seizoen. Natuurlijk is er ook tijd om te spelen en zelf de natuur te verkennen. Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerkracht een lesbrief toegezonden met ideeën voor voorbereidende lesactiviteiten. Elk bezoek bestaat uit een aantal vaste- en seizoensgebonden activiteiten. Vaste activiteiten zijn:

  (Vrij)spelen en zoeken
  Onderzoek (van o.a. bomen)
  Observeren en luisteren
  Dieren in de stad
  Kampvuur

Thema Duurzaam – Programma Vier Seizoenen Speeldernis

Elk seizoen bezoeken de kinderen De Speeldernis en maken zij spelenderwijs kennis met de elementen water, zon, lucht en aarde. Op deze manier ervaren de kinderen dat alles in hun dagelijks leven een relatie heeft met deze elementen en wordt hun systeemdenken gestimuleerd. Zo komen abstracte begrippen als energie, kringlopen, grondstoffen en ruimtegebrek aan de orde. Voorbeelden van lesonderdelen:

  Windenergie ervaren door zelfgemaakte zeilbootjes te laten varen;
  Kringlopen ervaren (composteren, appelmoes maken, kweken, water);
  Rivierspel (de invloed van water op de stad beleven).

De activiteiten worden verspreid over De Speeldernis uitgevoerd. De kinderen lopen gezamenlijk van de ene naar de andere activiteit, waardoor ze alle hoeken van de tuin leren kennen. Uiteraard is er ruimte voor bijzondere vondsten en verrassingen onderweg.
De activiteiten duren drie uur en worden door een medewerker van De Speeldernis begeleid, met lichte assistentie van de groepsleerkracht.. Voorafgaand aan deze seizoenslessen krijgt de leerkracht ook een lesbrief toegezonden, waarin een aantal mogelijke voorbereidende activiteiten beschreven staan.

De lessen duren drie uur onder begeleiding van een educatief medewerker van De Speeldernis.