Speeldernis op School

Thema Natuur
Bij dit programma komt een educatief medewerker van De Speeldernis naar de school. De lessen zijn vooral gericht op de natuur op het schoolplein. Hieronder staan de vier blokken in het kort beschreven:

Ecologisch groen
In dit blok ontdekken de kinderen dat de natuur in hun eigen omgeving ruimte biedt aan allerlei levensvormen. Naast het ontdekken van verschillende planten en dieren is er ruim aandacht voor de onderlinge relaties tussen organismen.

Improvisatie groen/kunst
In dit blok ontdekken de kinderen dat de natuur mensen al eeuwenlang inspireert tot kunst. De kinderen kijken met een zogenaamde ‘kunstenaarsbril’ naar de natuur in de schoolomgeving. Ze ontdekken op deze manier verschillende vormen, patronen, kleuren en materialen en gebruiken deze bij het maken van ‘kunstwerken’.

Natuur speels onderzoeken
In dit blok maken de kinderen door te experimenteren kennis met de verschillende aspecten van de voedselkringloop. Ze ontdekken spelenderwijs de groeifactoren van planten en leggen een relatie met hun eigen lichaam.

Eetbaar en sociaal groen
In dit blok ontdekken de kinderen dat alles wat mensen eten een natuurlijke oorsprong heeft en leren ze hierin de overeenkomsten en verschillen zien. Kinderen leren samenwerken en zorg te dragen voor natuur, leefomgeving, elkaar en zichzelf.


Thema Duurzaam
Ook bij dit programma komt een educatief medewerker van De Speeldernis naar de school. Deze lessen zijn gericht op duurzaamheid. Hieronder staan de vier blokken:

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid thuis en op school

Water en lucht

Eten en drinken

De lessen hebben een speels karakter, waarbij actief bezig zijn met de leerstof voorop staat. Ze richten zich op de onmiddellijke leefomgeving van het kind en bieden kinderen duidelijke handelingsperspectieven.