ORGANISATIE

Waar nu De Speeldernis staat, stond vroeger bouwspeelplaats De Botte Spijker. Rond het jaar 2000 voldeed deze niet meer aan de eisen van de tijd. Enkele ouders uit het bestuur besloten toen om samen met de eigenaar, de dienst Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam, de bouwspeeltuin om te vormen tot een avontuurlijke natuurspeeltuin.

Samen met kinderen, ouders en deskundigen op het gebied van natuur en spelen werd een conceptplan opgesteld voor de nieuwe speeltuin. De mening van de kinderen telde daarbij zwaar. Zij konden met behulp van een foto’s-enquête en maquettes hun speelvoorkeuren kenbaar maken.

Op basis van al die wensen en voorwaarden ontwierp landschapsarchitecte Sigrun Lobst een tuin met een mooi, heuvelachtige landschap en verschillende waterpartijen, die in de loop van 2001 en 2002 met de hulp van vrijwilligers, hoveniers en bezoekers werd aangelegd. In de zomer van 2002 werd Natuurspeeltuin De Speeldernis officieel geopend.

De speeltuin bleek al snel een groot succes. De bezoekersaantallen groeiden van jaar op jaar. Naast kinderen uit de buurt weten tegenwoordig ook veel ouders uit de ruime omgeving van Rotterdam de weg naar De Speeldernis te vinden. Ook komen er veel scholen en groepen uit de kinderopvang. En een verjaardagsfeestje geven in De Speeldernis is inmiddels zo populair, dat we soms met wachtlijsten moeten werken.

De speeltuin wordt niet alleen door ouders en kinderen, maar ook door professionals zeer gewaardeerd. Het concept van De Speeldernis heeft een sterke voorbeeldwerking en heeft in het afgelopen decennium vele speeltuinen in heel Nederland geïnspireerd.