KENNISCENTRUM

In de pedagogische visie van De Speeldernis staat het ontdekken en ervaren van de natuur centraal. Voor basisscholen verzorgt De Speeldernis sinds 2010 een aantal natuur- en milieueducatieprogramma’s, die met veel enthousiasme zijn ontvangen.

De filosofie die ten grondslag ligt aan De Speeldernis is het uitgangspunt voor onze educatieve programma’s. Ontdekken en ervaren staan daarbij centraal. Leren met je hart, je handen en je hoofd.

De Speeldernis daagt kinderen uit om zélf te onderzoeken en zélf te doen in een betekenisvolle, inspirerende omgeving. Spelen in en met de natuur integreert de motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve intelligentie van kinderen op een manier, die in een klaslokaal nauwelijks bereikbaar is. Onze educatieve programma’s prikkelen de kinderen bovendien tot een actieve beleving van de vier seizoenen en bevorderen het ‘actorschap’ van het kind: het wordt zich bewust van zijn eigen invloed op de leefomgeving.

Onze natuur- en milieueducatieprogramma’s richten zich vooral op de groepen 4,5 en 6. Al sinds 2010 genieten talloze kinderen van deze uitdagende manier van leren in en met de natuur. Ons programma wordt regelmatig geëvalueerd en verbeterd. En het werkt: kinderen en scholen zijn zeer enthousiast over de aanpak van De Speeldernis.

Naast ons educatief aanbod voor scholen biedt De Speeldernis ook mogelijkheden voor schoolreisjes en brede school activiteiten.